Profil Atlama Uygulamaları

"MF 21 Profil" marka profil atlama çift kompenantlı yol çizgi boyamız, sıralı ve düzenli kalınlıklar oluşturarak, sürücüye uyarıcı bir alan oluşturur. Böylece profil atlama yüzeyinin üzerinden geçen sürücünün, düzenli bir şekilde kendisini uyaran bu çizgiden kaçarak.olması gereken şerit alanı içerisine dönüş yapmasını hızlandırmaktadır. Diğer çift kompenantlı boyalarımız gibi fiziksel  ve kimyasal dayanımı çok yüksek bir üründür. Kürleşme, toz halindeki B bileşeninin yaş halindeki A bileşeniyle karıştırılması sonucunda oluşan kimyasal reaksiyon ile gerçekleşir. Bu yüzden, boyanın B bileşeni ile karıştırıldıktan en geç 7 dk içinde uygulanması gerekir.