Serpme Boya Uygulamaları

"MF 21 Serpme" marka serpme çift kompenantlı yol çizgi boyamız, pürüzlü bir uygulama alanı oluşturur. Serpme yöntemi ile oluşturulan yüzlerce taneciğin üzerine serpilen cam küreciklerinin ışığı yansıtma gücü düz yüzeylere nazaran çok daha kuvvetli olmaktadır. Diğer çift kompenantlı boyalarımız gibi kürleşme toz halindeki B bileşenin yaş halindeki A bileşeni ile karıştırılması sonucunda oluşan kimyasal reaksiyon ile gerçekleşir. Bu yüzden, boyanın B bileşeni ile karıştırıldıktan en geç 7 dk içerisinde uygulanması gerekir.