Kolon, Duvar ve Bordür Boyamaları

Alkid reçine esaslı solvent bazlı bordür boyası ile yapılan uygulamalardır. Bu boya tüm bordür boyama uygulamalarında kullanılabileceği gibi otoparkların duvar ve kolonlarında da kullanılabilir. Bordür boyama uygulamaları trafik ve yaya güvenliğinin arttırılmasında önemi çok büyüktür. Aynı zamanda kapalı otoparkların kolon boyama ve numaralandırma işlemlerinde kullanılarak, yönlendirme sağlanır. Kuruma, boyanın içerisinde bulunan çözücünün buharlaşmasıyla olur.

Boyalar 25 kg.’lık tenekelerde, herhangi bir inceltici eklenmeden uygulamaya hazır halde ambalajlanmaktadır. Bordür boyası grup firmalarımızdan biri olan Signatekma tarafından üretilmekte, firmamız tarafından düşey yüzeylere linelazer makinelerine bağlanan tabancalar ile uygulanmaktadır. Yatay yüzeylere uygulamalardaki sarfiyattan (kg/m²), daha az boya sarfiyatı vardır.

23ºC hava sıcaklığı ve %50 nemde kuruma süresi 30dakikadır. Kapalı alanlarda uygulandığında içiriğindeki çözücü bileşenin buharlaşması gecikeceği için kuruma süresi uzayabilir.